Tillbaka  ASTROLOGI, HOROSKOP

  • Natalt horoskop. Natal är den gren av astrologi som rör individen. Det här horoskopet, baserat på din födelsetid, visar på livsmöjligheter, det avslöjar inte bara ditt zodiaktecken, d.v.s. om du har Solen i stjärntecknet Väduren, Oxen, Tvillingarna, Kräftan, Lejonet, Jungfrun, Vågen, Skorpionen, Skytten, Stenbocken, Vattumannen, eller Fiskarna. Månens, ascendentens samt mitthimlens position, till exempel, är andra viktiga punkter att ta i betraktande. Om du är säker på din födelsetid, vill du kanske ta en extra titt på planeterna i husen och tecknen, då de också hjälper till att göra den här astrologiska tolkningen unik. Tolkningar av horoskop på danska, engelska, finska, franska, italienska, portugisiska, tyska, spanska, svenska och turkiska.

  • Horoskop för just nu. Ascendenten eller första husets spets är den exakta grad i djurkretsen som stiger på den östra horisonten. Allteftersom jorden snurrar, förändras den här punktens grad, även känd som det stigande tecknet, var fjärde minut. Den här funktionen visar en grafisk representation av en stjärnkarta för just nu, dess aspekter - konjunktion, sextil, kvadratur, trigon och opposition - samt en lista på alla planeterna - Solen, Månen, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto - i var och ett av tecknen.

  • Synastriskt horoskop. Synastri, eller sättet att jämföra två individers horoskop, är en urgammal teknik som förblir en av astrologins populäraste användningsområden. De flesta böcker om synastri fokoserar på de aspekter som bildas mellan Solen, Månen, samt planeterna i ett horoskop till det andra. Vilka som helst två individers synastriska horoskop kan jämföras: affärskompanjoner, förälder/barn, vänner, fiender eller vad som helst. Syftet här begränsas emellertid till jämförelsen mellan partners i ett romantiskt eller potentiellt romantiskt förhållande, kärleksförhållandenas synastri. Faktorer som ofta betraktas i en synastrisk tolkning är ascendenter, soltecken, element, Månen, Mars och Venus aspekter, samt husen.

  • Transithoroskop. En transit är en planets position och rörelse på en viss dag, använd med hänvisning till planeter som passerar över eller aspekterar en natal planet eller korsar ett natalt hus. Dessa personliga tydningar är ett slags tidningshoroskop skrivet bara för dig. Om du inte vet din födelsetid, så bry dig inte om planeternas aspekter till ascendenten. Transiternas varaktighet varierar. De viktigaste planeternas transiter, d.v.s. de längst bort från solen, har det största inflytandet och beslutar de viktigaste händelserna i livet.

  • Progredierat horoskop. Progression är den allmänna term som används om varje metod som flyttar fram planeterna och huskusparna i ett natalt horoskop till en särskild tid efter födelsen. Den här funktionen beräknar en serie jämförelser mellan det aktiva horoskopet och en vanlig progression. Slutsumman av negativa och positiva punkter, samt deras resultat, visas för varje datum.


  ASTROLOGI, TEXTER
  • Astrologi. Nybörjarkurs i astrologi framläggande astrologins grunder och en kort historia av dess utveckling, den korrekta tolkningens principer och aspekternas betydelse, tolkning av kompletta horoskop, deras progression, samt progressionens tolkning. De här lektionerna täcker grenar som mundan astrologi (länder och regeringar såsom de påverkas av celesta kroppar) och horarisk astrologi (att tillämpa astrologi på för tillfället specifika frågor - för "timmen") men koncentrerar sig på natal.

  • Stjärnornas budskap. Fortsättningskurs. En esoterisk framställning av natal och medicinsk astrologi förklarande konsterna att tolka horoskopet och diagnosticera sjukdom. I avsikt att ytterligare bistå studenten i den stellariska vetenskapen visar författarna ett antal horoskop på människor som har kommit till dem för hjälp med sina problem, därför vet de att dessa fall är autentiska och förlitar sig på att deras tolkningar av dessas olika åkommor genom astro-diagnos ska visa sig vara en pålitlig vägvisare.


  ASTROLOGI, PROGRAM
  • Astro123 1.25. Astro123 tolkar natala horoskop, tyder transiter - inkluderar en ny transitrapport för upp till 366 dagars transiter - och utför alla beräkningar för relationer såsom komposithoroskop, synastri, dubbla kosmodyner, dubbla horoskop, etc. Det har de senaste dubbla kosmodynernas algoritmer för analys av jämförelser. Den här versionen har också extra texter inkluderade som låter användaren göra relationsrapporter (2,71 MB).

  • Astrolog 5.41G. Det ursprungliga Astrolog 5.40 är ett mångfacetterat och förändringsbart astrologiskt beräkningsprogram för DOS, Windows, Mac, och Unix, använt i 35+ länder på sex kontinenter. Det är 100% freeware och kräver ingen registreringsavgift. Den kompletta källkoden finns tillgänglig. Astrolog erbjuder cirklar, aspekter, mittpunkter, relationshoroskop, transiter, progressioner, vissa tolkningar, astro-grafi, lokal horisont, konstellationer, planetariska omloppsbanor, styrare, olika inflytandehoroskop, biorytmer, olika zodiaker, centrala planeter, 15 hussystem, efemerider för 8400 år, asteroider, uranier, fixstjärnor, arabiska punkter, script-filer och makron, interaktiv PC & MS/X11 Windows-grafik, jämn animation av horoskop, grafiska filer i PostScript-, Windows metafile-, och bitmap-format, med mera. Den här nedladdningsbara modifierade Windows(tm)-versionen Astrolog 5.41G har ändrats för att inkludera schweiziska efemerider, tillagda fixstjärnor, förbättrad grafik och ny tolkningsmetod, och har texter för planeter i tecken, planeter i hus, huskuspar i tecken, styrare i tecken och hus, transiter till radix, transiters ingångar i hus, samt fixstjärnor (897 kB).

  • AstroMart 8.2. AstroMart 8.2 finns nu tillgängligt. Det har godkänts för Windows XP, men det går också att köra på Windows 98, ME, eller 2000 om du har minst en 500 MHz processor och 64 Mb minne. Alla problem med bild, utskrift, filåtkomst, installation och avinstallation i Windows XP har fixats. Programmet tar med i beräkningen användare, inklusive icke-administra användare, d.v.s. du måste logga in som administratör för att installera programmet och sedan har varje användare sina egna data. Det finns många förbättringar, särskilt för grafiken och gränssnittet för Internet (12,0 MB).

  • Transits 1.10. Är du intresserad av att lära dig mer om de planetariska inflytanden som äger rum varje dag i ditt liv? Nu kan du det med Transits. Transits är ett Windows-baserat astrologiskt beräknings- och studievägledningsprogram som beräknar ditt födelsehoroskop, och sedan listar dina dagliga transiter tillsammans med text som du kan använda för att lära dig mer om planetariska energier (28 kB).


  KARTOMANTI, TEXTER
  • Elementens digniteter, lektioner. Nuförtiden är tarotkort är de populäraste korten som används vid spådomar, och de används också allmänt som hjälpmedel vid meditation, mystikutveckling, ritualarbete, och trollkraft. Vid inlärningen av elementens tarot, som rekommenderas här, är det inte lika viktigt att komma ihåg varje korts individuella divinatoriska betydelse som det är att se mönster så som grupper av element. Elementariska digniteter gör det möjligt att med en enda blick se hur varje kort förstärker och försvagar varandra för att skapa en bild av de energiflöden som står i samband med ämnet för tolkningen.

  • Viktiga faktorer för framgångsrik kortläsning. Professionell kortläsning är mycket djup. Den baseras på zigenarnas gamla läsningssystem (52 kort med en joker). Många av dess tolkningar är förbundna med gamla tarotkort. Snabbrefererande kortläsning (36 korts lek) är mindre sofistikerad än Professionell kortläsning, på en del sätt påminner den om traditionell kortläsning för hemmaunderhållning "bara på skoj". Både Professionell kortläsning och Snabbrefererande kortläsning tar med i beräkningen flera viktiga faktorer. Du kan använda tolkningar för omvända kort om du märker leken "överst".


  KARTOMANTI, PROGRAM
  • Orphalese Tarot. Ett seriöst program som riktar sig till profesionella tarotister och samlare av kortlekar, fastän alla tarotentusiaster kommer att gilla det. Programmet beter sig som en riktig kortlek. Du kan flytta runt korten på skärmen, blanda dem, lägga dem, vända på dem och så vidare. Du kan använda vilka bilder som helst på kortens sidor. Orphalese Tarot stödjer också icke-rektangulära, även cirkulrunda lekar. Bland dess många egenskaper märks en portal till ett forum på nätet där användare kan chatta i realtid och byta tarotlekar och bilder. På Orphalese hemsida hittar du också länkar till flera oberoende recensioner av och artiklar om programmet (8.75 MB).


  BLANDAT
  • Astrolog FAQ. För dem som vill använda Astrolog 5.41 finns här en handledning innehållande många användbara tips rörande dess nedladdning, konfiguration och vidare användning. Obs: Om du använder Windows XP eller Windows 2000, behöver du ingen autoexec-fil. Allt du egentligen ska göra är att ange de lämpliga miljövariablerna. Det kan du göra genom Start / Kontrollpanelen / Skrivare och annan maskinvara / System / Avancerat / Miljövariabler. Där anger du bara de variablers namn ("tz", till exempel) och värden ("cet-1cst", till exempel) du behöver, och sedan är du klar.

  • Astro (True Type) teckensnitt. Kurserna Astrologi och Stjärnornas Budskap använder båda ett teckensnitt kallat Astro (True Type). Om du laddar ner dessa böcker från den här sidan för framtida studier när du inte är uppkopplad bör du installera teckensnittet Astro, annars kommer du inte att se några astrologiska symboler på skärmen. Installera genom att gå till Kontrollpanelen / Teckensnitt / Arkiv / Installera nytt teckensnitt (10 kB).

  • Astrolog tolkningstexter. Med Astrolog 5.41 finns möjlighet att använda alternativa tolkningar, som är textdokument, ifyllda av användaren på det språk han använder. Här finns filer som kan fyllas i av användaren själv, tillsammans med en databas av tolkningsfiler med svenska texter anpassade för att fungera med detta program.

  • Atlas. Atlas innehållande de för ställandet av ett horoskop nödvändiga latituderna, longituderna och tidszonerna. Spara som textfil, inkludera den i ditt Astrolog-bibliotek, skapa sedan en katalog som omfattar Astrologs ikon för själva programmet tillsammans med en genväg till atlasen, så har du den information du behöver per omgående. Täcker världens större städer (122 kB).

  • VB_FILES.ZIP. Du måste redan ha msvbvm50.dll och oleaut32.dll i din mapp c:\windows\system, annars måste du ladda ner och packa upp vb_files.zip för att kunna installera Astro123 (991 kB).

  • Länksida. En samling länkar relaterade till astrologiska och besläktade resurser av olika slag: gratis astrologiska skärmsläckare; paranormala studier; amatör- och professionella astrologer specialiserade på antik grekisk, medeltida och renässansens astrologi; fler astrologilänkar; kändishoroskop; astrologiska nyhetsbrev; chat-rum; new age-filosofi; mediala spådomar; astrologikurser; förutsägelser; gratis dagliga horoskop, veckohoroskop och månadshoroskop; litteratur; magi; numerologer; ockultism; siarskap; mjukvara, tarotister, esoteriska läror, psykologi, astrologiska föreningar, gratis datahoroskop, stjärnteckenhoroskop och astrologiprogram. Om du fortfarande inte funnit vad du söker, hittar du det kanske här...


   Till dokumentets början      eXTReMe Tracker